اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

برندگان مرحله سوم مسابقه نوروزی توریست اپ

لیست برندگان مرحله سوم مسابقه نوروزی توریست اپ مرحله سوم مسابقه نوروزی توریست اپ در روزهای ۱۲ ام تا ۱۸ اسفند ماه با مشارکت ۱۲۰۰ نفر برگزار شد و حدود ۵۲۰ نفر توانستند […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

برندگان مرحله دوم مسابقه نوروزی توریست اپ

لیست برندگان مرحله اول مسابقه نوروزی توریست اپ مرحله دوم مسابقه نوروزی توریست اپ در روزهای ۵ ام تا ۱۱ اسفند ماه با مشارکت ۸۰۰ نفر […]
اسفند ۸, ۱۳۹۶

برندگان مرحله اول مسابقه نوروزی توریست اپ

لیست برندگان مرحله اول مسابقه نوروزی توریست اپ مرحله اول مسابقه نوروزی توریست اپ در روز ۲۸ بهمن تا ۲ اسفند ماه با مشارکت حدود ۵۰۰ […]
اسفند ۷, ۱۳۹۶
مسابقه-نوروزی-توریست-اپ

از صفر تا ۱۰۰ مسابقه نوروزی توریست اپ