alexa

افسردگی بعد از مسافرت

مرداد ۹, ۱۳۹۷
افسردگی بعد از سفر

افسردگی بعد از مسافرت چیست و چگونه با آن مقابله کنیم؟

برای بسیاری از افراد، روزهای بعد از تعطیلات هم معنی با افسردگی بعد از مسافرت است. گویی تمام روزهای خوش سفر به یکباره تمام می‌شوند و […]