alexa

غذاهای آمریکایی ها

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷
غذاهای آمریکایی

از هات داگ تا فلافل ، انواع غذاهای آمریکایی

بسیاری از انواع غذاهایی که ویژه کشور امریکا هستند، در کشور ایران نیز به وفور در خانه ها و رستوران ها پخته می شود و حتی […]