alexa

هلند چگونه کشوری است

مهر ۳۰, ۱۳۹۷
قوانین و دانستنی های هلند

قوانین و دانستنی های هلند ، کشور گل

کشور کوچک هلند در حوزه پادشاهی هلند در شمال غربی اروپا واقع شده که جمعیت آن شانزده و نیم میلیون است و اکثرشان مسیحی پروتستان هستند. […]