تور آنتالیا نوروز 98

۱۱۱
شکوه دنیای پرواز
شروع قیمت از
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

شکوه دنیای پرواز

۰۲۱۶۶۹۱۰۱۸۶

سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۲
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
پنجشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۱
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۰
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۱
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
چهارشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۲
برنامه سفر
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
اطلاعات هتل‌ها
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

ALL
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلدیبی

UALL
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

ALL
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلدیبی

UALL
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

ALL
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلدیبی

UALL
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

ALL
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلدیبی

UALL
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

ALL
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلدیبی

UALL
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

ALL
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلدیبی

UALL
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

لارا

UALL
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد

بلک

UALL
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ندارد
اطلاعات آژانس
شکوه دنیای پرواز

شکوه دنیای پرواز

۰۲۱۶۶۹۱۰۱۸۶
وب‌سایت:
آدرس: یدان توحید،خیابان ستارخان،نرسیده به باقرخان،کوی آفرند،پلاک 75-
اطلاعات تور
نوع سفر
هوایی - سان اکسپرس
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت . 6 شب اقامت در هتل . ترانسفر فرودگاهی .بیمه مسافرتی . لیدر فارسی زبان
توضیحات تکمیلی
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
تورهای مشابه
۱۲۴
گرشاسب گشت آرشام
شروع قیمت از
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان

گرشاسب گشت آرشام

۰۲۱۸۸۱۷۲۱۹۵

ماهان ایر
دوشنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۵شب
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۴