تور دبی نوروز 98

۱۱۳
نادیا پرواز
شروع قیمت از
۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان

نادیا پرواز

۰۲۱۴۱۵۷۹

ایر عربیا
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۴شب
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۴شب
ایر عربیا
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
جمعه
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۴شب
ایر عربیا
شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۳
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
برنامه سفر
مبدأ: تهران (شروع تور)
امارات (4)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
امارات (4)
مقصد: تهران (پایان تور)
اطلاعات هتل‌ها
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات
۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات
۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد

دبی

B.B
۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰ تومان
ندارد
اطلاعات آژانس
نادیا پرواز

نادیا پرواز

۰۲۱۴۱۵۷۹
وب‌سایت:
آدرس: آدرس: تهران، خیابان مطهری، بعد از متروی مفتح، پلاک ۱۶۱، طبقه همکف
اطلاعات تور
نوع سفر
هوایی - ایر عربیا
مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت ایر باس ایرعربیا - ویزا توریستی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی- 30 کیلو گرم کیلو بار
توضیحات تکمیلی
به ازای خرید تور یک بسته مترجم همراه رایگان در سفر اهدا میگردد
مسئولیت کنترل پاسپورت از هر لحاظ (حداقل 6 ماه)و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
تورهای مشابه