نرخ ويژه تور استانبول نوروز 98

۱۲۳
گرشاسب گشت آرشام
شروع قیمت از
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان

گرشاسب گشت آرشام

۰۲۱۸۸۱۷۲۱۹۵

هواپیمایی معراج
چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴شب
جمعه
۱۳۹۸/۰۱/۰۹
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۴شب
هواپیمایی معراج
چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
افزایش قیمت
۴شب
هواپیمایی معراج
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
جمعه
۱۳۹۸/۰۱/۰۹
برنامه سفر
مبدأ: تهران (شروع تور)
استانبول (4)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
استانبول (4)
مقصد: تهران (پایان تور)
اطلاعات هتل‌ها
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات

استانبول

B.B
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

(ستاره هتل نامشخص)
B.B
۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخته
کودک بدون تخته
توضیحات

استانبول

B.B
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

(ستاره هتل نامشخص)
B.B
۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد
۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد

استانبول

B.B
۴۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ندارد
اطلاعات آژانس
گرشاسب گشت آرشام

گرشاسب گشت آرشام

۰۲۱۸۸۱۷۲۱۹۵
آدرس: سهروردی شمالی - میدان پالیزی - خیابان شهید قندی - پلاک 3 - طبقه 3 - واحد 36
اطلاعات تور
نوع سفر
هوایی - هواپیمایی معراج
مدارک لازم
ژگذرنامه با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر - ليدر - بيمه - گشت شهري - مترجم رايگان همراه در سفر
توضیحات تکمیلی
پرواز اير باس معراج مستقيم به فرودگاه آتاترك

*** شماره تلگرام جهت سوالات خارج از ساعات كاري : 09377382808 ديندار ***
تورهای مشابه